November 2015

Indholdsfortegnelse:                                           side

Formanden har ordet:                                          3

Årsmøde 2015                                                       4-9

Botaniske fuchsiaer - 3. del                                 10-12

Et liv med fuchsiaer                                             12-13

Euro Fuchsia møde 2015                                     14-17

Nyt fra Øst og Sydsjællands Fuchsiaklub        18-19

Fyns Fuchsia Venner på havetur                       20-21

Lokalklubbernes aktivitetskalendere                22-24

Alternativ Fuchsiafotografering                        25

Smykkesiden                                                         26

 

Bestillingslister: Salgsartikler:                           27           

                             Videoudlån:                            28

                             Bibliotek:                                 29

Medlemmernes annonceside:                          30

Nyttige datoer:                                                    31

Generalforsamling 2016                                    31

Fotokonkurrence                                                31