Danske Fuchsia Gartnere

 

BLOMSTERGÅRDEN
v/Villy Mougaard
Bjerringholmvej 14, Batum
8830 Tjele
Tlf. 8665 1288

GARTNERIET JENSEN
Vordingborgvej 158c
4681 Herfølge
Tlf. 5627 4912

FUCHSIAHAVEN
 OG KELVINS GARTNERSERVICE
v/Diana og Kelvin Christensen
Mødalvej 46, Skjoldelev
8471 Sabro

NØRREGAARD-FUCHSIARI
v/ Annie og Bent Hougaard
Hannerupvej 5, Faster
6900 Skjern
Tlf. 2022 0375
www.norregaard-fuchsiari.dk

KAJS-FUCHSIA - HOBBYGARTNERI
v/ Kaj Jakobsen
Fælledvej 20, Rønnebæk
4700 Næstved
Tlf. 5573 0233  /  2230 6456
www.kajs-fuchsia.dk     Mail: 22kajj@gmail.com
 

Vi skal gøre opmærksom på, at ikke alle gartnerier sælger planter på postordre. Ring venligst og hør.
Sortlister kan rekvireres hos alle gartnerier